Berat Kandil Mesajı Yazdır

S.S. Boyabat Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi , Berat Kandili  dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Kutlama mesajında, Berat Kandili'nin af, mağfiret ve ilahi rahmete kavuşma vesilesi, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı müstesna bir gün olduğunu belirtildi.

"Berat Kandili, Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi olan yüce Allah'a sığınarak günahlardan arındıkları, ilahi lütuf ve bereketlere eriştikleri müstesna zaman dilimlerinden birisidir. Bu gecede kırgınlıklara son verilir, gönüller alınır, fakir fukara hatırlanır. Bu gece, ana baba ve akrabaların kandilleri tebrik edilmeli, hayır duaları alınmalıdır. Fakir ve muhtaçlara imkanlar nispetinde yardım eli uzatılmalıdır. Unutmayalım ki paylaşılmayan sevinç ve mutlulukların insan için fazla bir anlamı yoktur.Sevinç ve mutluluklar paylaşıldıkça artar, kederler de paylaşıldıkça hafifler. İşte Berat gecesi, sözünü ettiğimiz iç gözlemin yapılmasına fırsatlar sunması bakımından bizler için büyük önem arz etmektedir."denildi